Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)


Pani Joanna Blandzi - zajęcia nie odbędą się w dniu 27.09.2021 r.

Pani Ewa Tuchowska - zajęcia nie odbędą się w dniach 23.09 - 28.09.2021r.