Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)


Pan Kamil Wrona - zajęcia nie odbędą się w dniach od 13.01 do 14.01.2022 r.