Plan stałych dyżurów lutnika

wtorek 11.00 – 12.00
czwartek 11.00 – 12.00
piątek 14.30 – 16.30

Maciej Wasiak
telefon: 601 971 713

 

Kontakt z biblioteką szkolną za pośrednictwem adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w godzinach pracy biblioteki.

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

      ul. Chrobrego 26
      poniedziałek: 10.30 - 16.30
      wtorek: 11.30 - 16.00   i  16.30 - 18.00 
      środa: 11.30 - 16.00  i  16.30 - 18.00
      czwartek: 10.30 - 16.30
      piątek: 9.00 - 15.00


 


Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Data publikacji strony internetowej: 2013.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.24

Strona internetowa http://www.psm.zgora.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach, niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 • niektóre elementy przedstawiono w formie grafiki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków – hiperłącz.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Urbańska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie 68 455 22 33należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach : Budynek główny mieści się przy ul. Chrobrego 26 oraz drugi budynek, który mieści się przy ul. Niepodległości 21.


Budynek Główny

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy B. Chrobrego, prowadzą do niego schody, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest prawidłowo oświetlone.
 • Przed budynkiem szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.


Budynek Drugi

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Niepodległości, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest prawidłowo oświetlone. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Szkoła nie posiada miejsc parkingowych przy budynku.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

(proszę śledzić informacje na bieżąco)


WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU ZE SZKOŁY


     98 1010 1704 0015 4413 9134 0000

UWAGA !!!

Rodzice wypożyczający instrumenty szkolne

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu opłaty za wypożyczenie instrumentu szkolnego
„Darowizna na fundusz instrumentalny” oraz miesiąc, za który Państwo płacicie.


FUNDUSZ RADY RODZICÓW


Składka 35 zł miesięcznie

Bank Zachodni WBK S.A. O/Zielona Góra

     28 1090 1535 0000 0000 5301 9240

Informacje do przelewu :
Rada Rodziców przy PSM I i II stopnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

2 listopada 2021 - wtorek
3 i 4 grudnia 2021 - piątek i sobota
2 maja 2022 - poniedziałek
17 czerwca 2022 - piątek

GODZINY DLA INTERESANTÓW
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły)

Dyrektor Szkoły
mgr Honorata Górna
        od poniedziałku do piątku (po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat szkoły)


Wicedyrektor ds. przebiegu nauczania
mgr Małgorzata Szumska
       poniedziałek - godz. 9.45 - 11.00, ul. Chrobrego 26

        środa - godz. 14.00 - 15.00, ul. Chrobrego 26

Wicedyrektor ds.organizacji imprez artystycznych   
mgr Maciej Huszcza
        wtorek - godz. 17.15 - 18.15, ul. Chrobrego 26
       piątek - godz. 16.30 - 18.00, ul. Chrobrego 26


DYŻURY KIEROWNIKÓW SEKCJI
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły)

Kierownik Sekcji Pianistycznej
mgr Maria Kuna
       czwartek - godz. 17.30 - 19.00, sala nr 11 ul. Chrobrego 26

Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych
mgr Grażyna Hetka-Frodyma
        wtorek - godz. 17.35 - 18.20, sala nr 18 ul. Chrobrego 26
        środa - godz. 17.35 - 18.20, sala nr 18 ul. Chrobrego 26

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Szarpanych
mgr Jarosław Lewandowski
         środa - godz. 13.40 - 15.10, sala nr 12 Al. Niepodległości 21

Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Śpiewu Solowego
mgr Mariusz Nowak
       środa - godz. 15.00 - 15.30, sala nr 12 ul. Chrobrego 26
       piątek - godz. 17.00 - 18.00, sala nr 13 Al. Niepodległości 21

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra
tel / fax : 68 4552233
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrzynka podawcza ePUAP:
             /PSM_Zielona_Gora_0604/skrytka
             /PSM_Zielona_Gora_0604/skrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu//PSM_Zielona_Gora_0604/skrytkaGODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek   8.00 - 18.00
środa     8.00 - 18.00
czwartek  9.00 - 18.00
piątek     8.00 - 16.00


 
SEKRETARZ SZKOŁY

poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek   8.00 - 18.00
środa     8.00 - 16.00
czwartek  9.00 - 18.00
piątek     8.00 - 16.00

KADRY

poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek   8.00 - 16.00
środa     8.00 - 18.00
czwartek  9.00 - 16.00
piątek     8.00 - 16.00


WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW

lutnik : mgr Maciej Wasiak 
wtorek  11.00 - 12.00

czwartek  11.00 - 12.00
piątek  14.30 - 16.30


BIBLIOTEKA SZKOLNA 

ul. Chrobrego 26
poniedziałek: 10.30 - 16.30

wtorek: 11.30 - 16.00  i 16.30 - 18.00  
środa: 11.30 - 16.00   i  16.30 - 18.00
czwartek: 10.30 - 16.30
piątek: 9.00 - 15.00

Adresy mailowe do nauczycieli


Budynek Al.Niepodległości 21
Aleje Niepodległości 21 
65-052 Zielona Góra
tel. 68 4552236

 


Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)Pan Piotr Łaskarzewski  – zajęcia nie odbędą się w dniach  od 17.05 do 20.05. 2022 r.

KONTAKT MAILOWY Z NAUCZYCIELAMI

Klasa akordeonu

Olena Moroz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa altówki

Piotr Łaskarzewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Katarzyna Wietrenko-Tumińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa fagotu

Janusz Zając - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa fletu

Joanna Borowik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Janowska-Tkacz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Sawicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urszula Witoszek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa fortepianu

Sebastian Cieśliński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Fudali Matusewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Honorata Górna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Grondys - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ida Koszkało-Grabowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Kuna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Krzyśków - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Lato - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Danuta Ługowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Łukasiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Ochniowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ludmiła Pawłowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Pawłowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Sierżan-Okaz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karol Schmidt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamil Wrona - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Zakrzewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa gitary

Hanna Kowalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Lewandowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Witold Nowicki - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa harfy


Anna Blum - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa klarnetu i saksofonu

Joanna Blandzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iga Drąg - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bronisław Krzystek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa kontrabasu

Dariusz Pogłud - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa oboju


Mariusz Nowak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa perkusji


Piotr Nowak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa puzonu


Jerzy Szałata - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa skrzypiec


Jolanta Jakubowska-Siwka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Kowalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Leszek Kucharuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Alicja Kwiatkowska-Niedziela - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marzena Modelska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamila Susłowicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Tofilska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Wasiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa śpiewu

Anna Ulwańsla - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa trąbki


Piotr Grębski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa waltorni

Adam Gołemberski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Klasa wiolonczeli

Maciej Huszcza - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Luboch - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewelina Łaskarzewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Arkadiusz Szydło - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Grażyna Hetka-Frodyma - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sławomir Kozłowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Łuczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Szumska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Tuchowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Urbańska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Beata Wasilewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chór

Wanda Kuryłowicz-Król - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Orkiestra

Maciej Ogarek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marek Siwka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orkiestra Dęta


Janusz Zając - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka

Anna Borowska-Jadłoś - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.