Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)


Pan Karol Schmidt - zajęcia nie odbędą się do dnia 28.10.2022 r.
Pani Anna Blum - zajęcia nie odbędą się w dniu 4.10.2022 r.
Pan Maciej Huszcza - zajęcia nie odbędą się w dniach od 4.10 do 7.10.2022 r.
Pani Katarzyna Wietrenko-Tumińska - zajęcia nie odbędą się w dniach 4.10 do 5.10.2022 r.