Logo Konkursu "Na dęte nutki"

                                                                                                      Zielona Góra dnia 23.04.2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbył się I Konkurs „Na dęte nutki” - edycja szkolna w formule online.
Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Rady Rodziców, a uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy.

Jury w składzie:

   mgr Mariusz Nowak - przewodniczący
   mgr Bronisław Krzystek - Juror

   mgr Olena Moroz - Juror

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

GRUPA I 

Kacper Bogdanowicz - akordeon    -  Tytuł Laureata   (nauczyciel - Pani Olena Moroz)

Mikołaj Maciaszczyk - obój             -  Tytuł Laureata   (nauczyciel - Pan Mariusz Nowak)

Kornelia Świdzińska - obój              -  Tytuł Laureata   (nauczyciel - Pan Mariusz Nowak)

Denis Wolski - klarnet                     -  Tytuł Laureata   (nauczyciel - Pan Leszek Kołodyński)

 

GRUPA II

Hanna Hebda - obój                          I - miejsce   (nauczyciel - Pan Mariusz Nowak)

Paulina Niedźwiecka - akordeon       I - miejsce   (nauczyciel - Pani Olena Moroz)

Dorota Bylina - flet                             II - miejsce  (nauczyciel - Pani Urszula Witoszek)

Olgierd Kowal - akordeon                  II - miejsce  (nauczyciel - Pani Olena Moroz)

Wojciech Poniedziałek - klarnet         II - miejsce  (nauczyciel - Pan Leszek Kołodyński)

Maciej Banaszak - trąbka                 III - miejsce   (nauczyciel - Pan Piotr Grębski)

Kalina Bogdanowicz - flet                wyróżnienie   (nauczyciel - Pani Urszula Witoszek)

Olga Rogowska - flet                       wyróżnienie   (nauczyciel - Pani Urszula Witoszek)

GRUPA III

Karolina Lachowicz - saksofon       I - miejsce   (nauczyciel - Pan Bronisław Krzystek)

Dariusz Syga - trąbka                     I - miejsce    (nauczyciel - Pan Piotr Grębski)

Maciej Butkiewicz - saksofon         wyróżnienie  (nauczyciel Pan Leszek Kołodyński)


Dziękujemy nauczycielom instrumentu głównego za przygotowanie i nagranie uczniów
oraz akompaniatorom: Pani Małgorzacie Łukasiewicz i Pani Annie Sierżan.


Serdecznie gratulujemy.