Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Emilia Pałka - Przewodnicząca
Jakub Jarosik - Z-ca Przewodniczącego
Julia Pałka - Skarbnik

Opiekun samorządu - mgr Ewa Tuchowska